Điều khoản Riêng tư

Công ty TNHH AMVN (AMVN) thực hiện các chính sách bảo mật sau đây nhằm chỉ ra các vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin của khách hàng truy cập website này.

Website này không tự động thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của người truy cập. Tuy nhiên một số thông tin phi cá nhân của người truy cập liên quan đến lưu lượng truy cập, thời gian truy cập sẽ được ghi lại bởi các máy chủ đạt tiêu chuẩn vận hành của nhà vận hành Website. Những thông tin này được sử dụng cho mục đích nghiên cứu nâng cấp tiện ích trải nghiệm người dùng của chúng tôi.

AMVN có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với bên thứ ba chỉ nhằm duy nhất mục đích phục vụ quý vị được tốt hơn hoặc những thông tin bổ sung về chúng tôi mà quý vị yêu cầu (ví dụ: thông tin yêu cầu cung cấp dịch vụ, đăng ký nhận newsletter, thông tin phục vụ trả lời khảo sát).

Bất kỳ website thứ ba nào được dẫn liên kết trong trang này đều có thể có chính sách và điều khoản bảo mật riêng. Quý vị nên xem xét kỹ lưỡng chính sách bảo mật của những trang này nhằm lựa chọn thông tin cá nhân phù hợp đối với từng trang khác nhau.