Dịch thuật Tài chính

Dịch thuật chính xác, phù hợp với các chỉ dẫn và tiêu chuẩn tài chính quốc tế

Dịch thuật là một nhu cầu tất yếu để hợp tác hiệu quả hơn với các tổ chức tín dụng nước ngoài và để cung cấp kịp thời thông tin tới các bạn hàng và cổ đông.

Nhanh và Tin cậy

Việc chuẩn bị các tài liệu tài chính bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau là cần thiết của một doanh nghiệp thành công trên thị trường toàn cầu đầy năng động. Chúng tôi xây dựng thành công mô hình dịch vụ để cung cấp những bản dịch đảm bảo đầy đủ các tiêu chí Nhanh và Tin Cậy.

Đáp ứng các tiêu chuẩn tài chính

Chúng tôi hiểu rằng các tài liệu quan trọng như báo cáo tài chính hàng năm, bản cáo bạch, hay các kế hoạch kinh doanh cần đáp ứng yêu cầu cao nhất về chuyên môn để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực áp dụng (như chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và quy định về hành nghề kinh doanh tại mỗi quốc gia cụ thể). Đội ngũ dịch giả chuyên ngành tài chính – ngân hàng của chúng tôi có thể thực hiện dịch thuật bất cứ loại tài liệu tài chính nào, và bất cứ khi nào bạn cần.

Lĩnh vực Tài chính

 • Báo cáo tài chính
 • Nghiên cứu về tín dụng & vốn chủ sở hữu
 • Hoạt động Ngân hàng
 • Hoạt động Bảo hiểm
 • Báo cáo lợi nhuận và lỗ
 • Vốn chủ sở hữu nghiên cứu
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo thường niên
 • Tài liệu Đầu tư
 • Tin tức tài chính
 • Website & Tài liệu liên quan
Hãy gọi (+844) 3878 9800 hoặc email: sales@amvietnam.com cho mọi nhu cầu dịch thuật tài liệu của quý vị.