Dịch thuật Marketing

Người tiêu dùng nhận thức đến các thương hiệu thông qua nội dung truyền thông và trải nghiệm sản phẩm – dịch vụ. Nội dung là chuỗi những thông điệp đặc biệt, thể hiện sự hiểu biết sâu rộng về đối tượng mục tiêu. Chúng tôi sẽ giúp bạn kiến tạo những thông điệp xúc tích, tạo nên sự khác biệt, độc đáo.

Dịch tài liệu phục vụ mục đích marketing, truyền thông là công việc đòi hỏi sự người dịch phải sáng tạo và thực sự hiểu biết. Khách hàng của chúng tôi thường yêu cầu chúng tôi dịch những tài liệu quảng cáo giới thiệu sản phẩm hoặc dịch website hay tài liệu giới thiệu về công ty của họ, trong các tài liệu này đều chứa đựng những thông điệp rất giá trị mà chúng tôi hiểu rằng đội ngũ chuyên gia và cố vấn bán hàng của họ đã rất nỗ lực để tạo ra.

Các dịch vụ của chúng tôi tập trung vào

  • Tài liệu Quảng cáo và Truyền thông
  • Phụ đề và Thuyết minh Video, Audio
  • Tài liệu tiếp thị trực tuyến
  • Hướng dẫn và giới thiệu sản phẩm
  • Báo chí, bài viết truyền thông
  • Website giới thiệu sản phẩm

Chúng tôi cũng giúp nhiều công ty Việt Nam tiếp cận gần hơn với thị trường toàn cầu thông qua việc cung cấp các giải pháp ngôn ngữ linh hoạt và chuyên nghiệp. Dịch giả của chúng tôi luôn được chuẩn bị tốt để sẵn sàng thực hiện những công việc khách hàng yêu cầu một cách nhanh và chính xác nhất.

Hãy gọi (+844) 3878 9800 hoặc email: sales@amvietnam.com cho mọi nhu cầu dịch thuật của quý vị.