Dịch thuật Tài liệu Pháp lý

Được cung cấp bởi các luật sư hàng đầu

Pháp lý là lĩnh vực bao trùm mọi chuyên ngành trong dịch thuật, đòi hỏi các dịch thuật viên có sự hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm lâu năm. AM là công ty dịch thuật có đủ năng lực và điều kiện để cung cấp dịch vụ dịch tài liệu pháp lý một cách toàn diện, toàn cầu.

Tiêu chí Dịch Tài liệu Pháp lý

Chúng tôi thực hiện công việc của mình theo qui trình nghiêm ngặt, đảm bảo tính chính xác, tính bảo mật tuyệt đối nội dung tài liệu của khách hàng.
Các tiêu chí để có một bản dịch tài liệu pháp lý chuẩn xác:

 • Dịch đúng & Đủ
 • Sự phù hợp của Ngôn ngữ & Thuật ngữ
 • Kết nối chặt chẽ với khách hàng
 • Tuân thủ Qui trình Thao tác chuẩn AM-SOP
 • Tuân thủ ISO 17100:2015 và ISO 9001:2015

Được cung cấp bởi các luật sư hàng đầu

Chúng tôi xây dựng mối quan hệ công việc chuyên nghiệp với nhiều luật sư kinh nghiệm đến từ các hãng luật danh tiếng. Chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu về dịch tài liệu pháp lý của quý vị.

Đối tượng khách hàng chính

Các hãng Luật và các Tổ chức tìm đến chúng tôi như một dịch vụ dịch tài liệu pháp lý tin cậy về chất lượng và qui mô.

 • Các hãng luật
 • Tập đoàn Tài chính & Đầu tư
 • Hãng tư vấn
 • Tổ chức chính phủ
 • Doanh nghiệp
 • Tổ chức Phi chính phủ
 • Tổ chức quốc tế

Chúng tôi thường dịch những tài liệu pháp lý nào

Chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch tài liệu pháp lý một cách toàn diện, thường xuyên bao gồm những loại tài liệu pháp lý dưới đây:

 • Dịch Hợp đồng
 • Dịch Hồ sơ Dự thầu
 • Qui chế hoạt động doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Biên bản Thương thảo Hợp đồng
 • Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
 • Hồ sơ ISO
 • Giấy phép Lao động
 • Dịch Lời chứng
 • Dịch Hồ sơ Tranh tụng
 • Hồ sơ Mua bán & Sáp nhập
 • Tài liệu Tài chính
 • Dịch các Bộ luật
 • Văn bản qui phạm pháp luật

Vui lòng gọi (+844) 38789800 hoặc email: sales@amvietnam.com cho các nhu cầu dịch thuật và bản địa hóa của quý vị