Tài liệu Kỹ thuật

Một dịch vụ được cung cấp bởi những Hiểu biết của Chuyên gia

AM cung cấp dịch vụ dịch thuật dựa trên những tiêu chuẩn quốc tế. Khách hàng lựa chọn chúng tôi trong nhiều dự án dịch thuật dài hạn đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Để dịch thành công các tài liệu kỹ thuật, các dịch thuật viên cần có sự hiểu biết và tuân thủ quy trình dịch thuật mà theo đó luôn có sự tư vấn từ các chuyên gia chuyên ngành.

Những tài liệu kỹ thuật thường dịch

Thông thường, khách hàng thường yêu cầu chúng tôi cung cấp những bản dịch mang tính ứng dụng cao như các hồ sơ đề trình đấu thầu, bản chào kỹ thuật hay hồ sơ kỹ thuật về một nhà máy thủy điện. Trong 10 năm cung cấp dịch vụ dịch thuật tại Việt Nam, chúng tôi đã cung cấp cho khách hàng của mình những bản dịch chuẩn xác giúp khách hàng thành công trong các dự án quan trọng.

Dưới đây là những loại tài liệu kỹ thuật chúng tôi thường dịch:

 • Dịch Hồ sơ mời thầu và Chỉ dẫn kỹ thuật
 • Bản chào Kỹ thuật và Giá
 • Tài liệu Chuyển giao Công nghệ và Đào tạo
 • Dịch thuật Hướng dẫn Sử dụng
 • Hồ sơ đáp ứng kỹ thuật
 • Hồ sơ Chứng minh Tài chính
 • Hợp đồng cung cấp thiết bị
 • Dịch Hợp đồng Mua sắm
 • Hồ sơ báo cáo kỹ thuật
 • Dịch Tài liệu liên quan đến hợp đồng dịch vụ
 • Bảng thông tin kỹ thuật sản phẩm
 • Dịch phần mềm và Website
 • Dịch tài liệu Tranh tụng

Ngôn ngữ Dịch thuật

Khách hàng thường yêu cầu chúng tôi dịch tài liệu kỹ thuật tiếng Anh, hoặc các tài liệu kỹ thuật tiếng Trung. Trong mỗi ngôn ngữ, chúng tôi đều sở hữu đội ngũ chuyên gia và dịch thuật viên giàu kinh nghiệm. Ngoài ra, chúng tôi ứng dụng hệ thống dịch thuật trên toàn cầu sẽ luôn đáp ứng mọi yêu cầu về ngôn ngữ dịch thuật của quý vị.

Hiệu quả sử dụng

Tiêu chí cuối cùng về tính hiệu quả của tài liệu luôn được chúng tôi chú ý và đây cùng là bước cuối cùng để chúng tôi đánh giá chất lượng của bản dịch do mình cung cấp. Đối với mỗi tài liệu, khách hàng sẽ là người đánh giá và góp ý kiến điều chỉnh, chuyên gia của chúng tôi sẽ đóng vai trò tư vấn để sản phẩm cuối cùng có tính thực tế cao.

Vui lòng gọi (+844) 38789800 hoặc email: sales@amvietnam.com cho các nhu cầu dịch thuật và bản địa hóa của quý vị