Lĩnh vực

Dẫn đầu trong các giải pháp dịch thuật chuyên ngành

Pháp lý

Một đối tác đáng tin cậy cho các dịch vụ dịch thuật pháp lý trên toàn cầu của bạn.

Tài chính – Ngân hàng

Chúng tôi có chuyên môn về tài chính, chuyên gia ngôn ngữ và khả năng tiếp cận toàn cầu.

Y tế – Dược

Một dịch vụ chuyên nghiệp được cung cấp bởi các chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm.

Game & Di động

Cung cấp dịch vụ Dịch game, bản địa hóa, kiểm thử ngôn ngữ và kiểm soát nội dung.

Du lịch & Khách sạn

Tiếp cận nhanh chóng tới khách hàng mục tiêu của bạn bằng giải pháp ngôn ngữ tuyệt vời.

Bán lẻ

Giúp bạn cung cấp trải nghiệm thương mại điện tử cho khách hàng toàn cầu.

Marketing – Truyền thông

Giúp bạn cung cấp trải nghiệm thương mại điện tử cho khách hàng toàn cầu.

Kỹ thuật – Công nghiệp

Giúp bạn cung cấp trải nghiệm thương mại điện tử cho khách hàng toàn cầu.

Theo Yêu cầu

Giúp bạn cung cấp trải nghiệm thương mại điện tử cho khách hàng toàn cầu.