Quy Trình Dịch Thuật

Tiêu chuẩn dịch thuật quốc tế
ISO 17100:2015 và ISO 9001:2015

AM Việt Nam cung cấp dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp theo qui trình khoa học được thực hiện bởi đội ngũ biên dịch giàu kinh nghiệm. Qui trình được mô tả sau đây luôn được chúng tôi cải tiến với tiêu chí cung cấp dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng mọi yêu cầu riêng biệt, khắt khe từ khách hàng.

Qui trình dịch thuật cơ bản 5 bước:

Bước 1: Lập dự án và chuẩn bị dữ liệu, đội ngũ dịch thuật

Tài liệu của quý vị có thể ở nhiều chuyên ngành khác nhau, ví dụ hợp đồng pháp lý về mua bán thiết bị y tế, hay tài liệu giới thiệu một sản phẩm máy móc công nghiệp, hoặc tài liệu tiếng anh kỹ thuật. Chúng tôi sẽ phân tích và sắp xếp đội ngũ nhân sự thực hiện, tối thiểu gồm:

  • Dịch thuật viên kinh nghiệm
  • Chuyên viên đánh giá chất lượng
  • Dịch thuật viên cao cấp
  • Chuyên gia chuyên ngành phù hợp
  • Thư ký & hỗ trợ cho dự án

Bước 2: Tiến hành dịch thuật

Các dịch thuật viên của chúng tôi sẽ thực hiện dự án trên hệ thống dịch thuật AMS, phần mềm Trados hoặc MemoQ. Các hệ thống phần mềm này đều đảm bảo được sự thống nhất và chất lượng đồng đều xuyên suốt bản dịch bất kể nhiều dịch thuật viên cùng tham gia dự án.

Bước 3: Kết nối với khách hàng

Khách hàng đóng vai trò quan trọng trong qui trình dịch nhằm đảm bảo bản dịch đúng theo những yêu cầu chuyên biệt. Khách hàng sẽ giúp chúng tôi:

  • Chú giải thuật ngữ riêng
  • Chú thích nội dung khó hiểu
  • Cung cấp tài liệu tham khảo
  • Chỉ dẫn dịch theo nhu cầu

Bước 4: Đọc soát, hiệu đính bản dịch.

Đọc soát và hiệu đính được thực hiện bởi các chuyên gia dịch thuật và chuyên gia chuyên ngành của AM Việt Nam. Họ là những người sẽ giúp cho bản dịch trở lên hoàn hảo từ ngôn ngữ đến tính kỹ thuật nội dung.

Bước 5: Kiểm soát chất lượng

Sau khi hoàn thành bước hiệu đính và đọc soát, chúng tôi sẽ tiền hành kiểm soát chất lượng theo qui trình chất lượng ISO 9001:2015, theo đó sẽ đảm bảo được bản dịch đã đảm bảo được qui trình nghiêm ngặt và đạt chất lượng như đã cam kết.