Ngôn Ngữ

Thông điệp Chính xác hướng đến Thị trường Mục tiêu

AM Việt Nam cung cấp dịch vụ dịch thuật dựa trên những tiêu chuẩn quốc tế. Khách hàng lựa chọn chúng tôi thực hiện những dự án dịch thuật dài hạn đòi hỏi kinh nghiệm và độ chính xác tuyệt đối.

Dịch thuật Đa Ngôn ngữ

Chúng tôi có khả năng cung cấp dịch vụ dịch thuật chất lượng cao cho nhiều chuyên ngành khó như Y tế, Pháp lý, Tài liệu Kỹ thuật hay Môi trường. Khách hàng cũng biết đến chúng tôi từ các dự án ngôn ngữ yêu cầu khả sáng tạo và am hiểu như biên dịch tài liệu bán hàng, tài liệu truyền thông.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật đa ngôn ngữ nhưng không chỉ giới hạn ở những ngôn ngữ được liệt kê dưới đây:


Đội ngũ của chúng tôi bao gồm cả mạng lưới đối tác dịch thuật tại Úc, Châu Âu, Hoa Kỳ, Thái Lan, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore,… luôn sẵn sàng cung cấp cho khách hàng dịch vụ dịch thuật chất lượng cao sang bất kỳ ngôn ngữ được yêu cầu.