Dịch thuật Tin cậy

Trên 10 năm hoạt động trong lĩnh vực ngôn ngữ, chúng tôi đã thực hiện thành công nhiều dự án ngôn ngữ trong nhiều lĩnh vực khoa học – xã hội và được khách hàng biết đến là một công ty dịch thuật am hiểu và năng động của Việt Nam.

Cung cấp Dịch vụ Dịch thuật Tin cậy

Một dịch vụ dịch thuật tin cậy luôn được đảm bảo độ tin cậy từ qui trình hành chính đến chất lượng sản phẩm, chúng tôi:

 • Tuân thủ bảo mật thông tin,
 • Tuân thủ qui trình nghiệp vụ,
 • Ứng dụng công nghệ trong cung cấp dịch vụ,
 • Hoàn thành đúng thời hạn cam kết,
 • Chi phí dịch vụ minh bạch, và
 • Tư vấn chính xác, kịp thời.

Sáng tạo và Chăm chỉ

Yếu tố chất lượng và thời hạn cam kết là giá trị dịch vụ cốt lõi của chúng tôi, chúng tôi tin rằng mỗi khách hàng đến với chúng tôi đều có mong muốn được tiếp tục hợp tác và trên thực tế:

 • 100% khách hàng hài lòng;
 • 60% khách hàng thường xuyên;
 • 20% khách hàng qua giới thiệu;
 • 20% khách hàng đến với chúng tôi qua truyền thông;
 • Phục vụ 10.000 lượt khách hàng.

Dịch thuật theo Chuẩn Quốc tế

AMVN tiên phong ứng dụng chuẩn quốc tế vào xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ chất lượng. Các tiêu chuẩn đang được chúng tôi cải tiến và áp dụng là ISO 17100:2015 (Chuẩn quốc tế cho các nhà cung cấp dịch vụ ngôn ngữ) và ISO 9001:2015 (Chuẩn quản lý chất lượng quốc tế).