Dịch thuật Chất lượng

AM cung cấp các dịch vụ dịch thuật chất lượng theo các chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 17100:2015. Chúng tôi duy trì một hệ thống quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, mà theo đó mỗi qui trình dịch vụ đều được giám sát một cách chặt chẽ và chuyên nghiệp.

ISO 17100:2015 – Tiêu chuẩn ngành Dịch thuật

ISO 17100:2015 qui chuẩn về các yêu cầu cho qui trình cốt lõi và nguồn tài nguyên. Bên cạnh đó, ISO 17100:2015 cung cấp các khía cạnh cần thiết để đảm bảo cung cấp một dịch vụ dịch thuật chất lượng, đáp ứng mọi tiêu chí của các ngành chuyên biệt như Pháp lý, Tài chính, Y tế – Dược, Game.

ISO 9001:2015 – Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng Dịch vụ

ISO 9001:2015 qui chuẩn về các yêu cầu đối với một hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ dịch thuật. AM đã tùy biến chuẩn để kết hợp hoàn hảo với ISO 17100:2015 để tạo thành một bộ công cụ đặc biệt chuyên nghiệp.

Cam kết tuân thủ

Nhân viên của AM đều được đào tạo tuân thủ và được cấp chứng nhận tiêu chuẩn cho qui trình mà mình thực hiện. Sự kết hợp qui trình và công nghệ cũng luôn được chúng tôi nghiên cứu cải tiến nhằm nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Hãy gọi (+844) 3878 9800 hoặc email: sales@amvietnam.com cho mọi nhu cầu dịch thuật tài liệu của quý vị.