Dịch vụ Đánh giá Chất lượng

Chính xác, Tuân thủ và Minh bạch

Sử dụng dịch vụ dịch thuật có nghĩa bạn đang mong muốn truyền đạt một cách chuẩn xác thông điệp và nội dung đến khách hàng mục tiêu. Một sản phẩm dịch thuật vì thế sẽ là sự thể hiện của bạn ra toàn cầu và chắc hẳn bạn luôn muốn có một hình ảnh chuyên nghiệp và thể hiện sự quan tâm, am hiểu đến văn hóa bản địa?

Đánh giá Chất lượng Bản dịch

Dịch vụ đánh giá chất lượng nhằm giúp đảm bảo các vendor/freelancer của bạn đã dịch đúng theo những yêu cầu mà bạn đặt ra khi cung cấp dịch vụ. Thông thường, bạn sẽ có đội ngũ, tuy nhiên AM Việt Nam với tư cách là một bên độc lập, có kinh nghiệm và qui trình chuyên nghiệp sẽ giúp bạn đảm bảo được bản dịch của bạn đã đạt đúng yêu cầu đề ra.

Dịch vụ Đánh giá Chất lượng của chúng tôi bao gồm cung cấp cho khách hàng cuối cùng hoặc cũng có thể cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ dịch thuật khi cần đến một sản phẩm dịch thuật & bản địa hoàn hảo để cung cấp ra thị trường.

Dịch vụ Kiểm thử Ngôn ngữ

Đóng vai trò quan trọng trong các dự án dịch thuật và bản địa hóa, dịch vụ kiểm thử ngôn ngữ sẽ là bước đóng gói các sản phẩm cuối cùng để chính thức cung cấp ra thị trường, chúng tôi cung cấp đa dạng các giải pháp kiểm thử nhưng không giới hạn ở các dịch vụ sau:

  • Ngôn ngữ
  • Bản địa
  • Chức năng
  • Game Di động
  • Giao diện Ứng dụng

Gặp chuyên gia ngôn ngữ của chúng tôi